KMM Moed & Volharding Denderhoutem

Moed & Volharding

Repetitie: Elke vrijdag tussen 20u30 en 22u30

Onze Harmonie werd op 21 juni 1896 opgericht als "Fanfaarkorps", dat toen al de leuze "Moed en Volharding" in het vaandel droeg. Op de dag van de officiele stichting waren al 50 muzikanten ingeschreven. De vereniging kreeg toen naam en faam door het opluisteren van zowat alle vaderlandslievende en kerkelijke plechtigheden.

Rond 1962 werd er beslist om de muzikanten op uitstappen in een uniform te steken. Ze kregen een kepie in het genre van de toenmalige studentenpet en na hoogoplopende debatten werd uiteindelijk gekozen voor een outfit die een combinatie van waardigheid en show moest vormen. Het was een sportief ensemble bestaande uit een blauwe blazer en een grijze broek met blauwe bies. Ondertussen werd de harmonie al enige tijd ondersteund door een trommelkorps en een horde 'majorettes'.

Op 15 oktober 1956 werd de harmonie, toen nog steeds fanfare, de titel "Koninklijke Maatschappij" toegekend door de toenmalige Koning, Boudewijn I.

Het was lang niet de laatste ingrijpende verandering. Enkele jaren later werd de fanfare omgedoopt naar 'Harmonie', wat concreet inhoudt dat ook houtblazers zoals fluiten en klarinetten in de vereniging opgenomen werden.

4 april 1989 werd een datum om nooit meer te vergeten. Die dag werd de akte verleden voor de aankoop van vier klaslokalen van de vroegere Borrekent-school, met bijhorende speelplaats en bergplaats. Er was direct nood aan ingrijpende veranderingen en verbouwingen, want een brand tijdens het jaarlijkse eetfestijn van de KSA had heel wat schade aangericht!

Onnoemelijk veel schetsen en tekeningen later kwam men uiteindelijk tot een definitief plan! In de zomer werd met man en macht gestart met de eerste fase en na een hele tijd van "blood, sweat en tears" werd het lokaal op 13 november 1992 plechtig ingezegend.

Vanaf die dag beschikt onze harmonie over een schitterend eigen lokaal! Niet alleen de wekelijkse repetities, maar ook speciale gelegenheden zoals de jaarlijkse Barbecue, ons Sint Cecilia-banket, de nieuwjaarsreceptie... vinden er plaats.

Het muzikale niveau ging al die jaren sterk de hoogte in, maar nog belangrijker is dat het groepsgevoel en de vriendschap nooit werden verwaarloosd.

Tot op de dag van vandaag wordt die traditie hoog gehouden! Na repetities of concerten is de gezelligheid van een goeie babbel in combinatie met een natje - en soms ook een droogje - nooit ver weg.

De jeugdmuziekgroep, momenteel onder de leiding van Ruben Wybo, zorgt voor de muzikale voedingsbodem van de harmonie.

De harmonie bestaat uit een 60-tal muzikanten waarin alle klankkleuren en instrumenten vertegenwoordigd zijn. De huidige dirigent, Cary De Clercq, heeft de taak om de harmonie naar nieuwe muzikale hoogtepunten te leiden en de sfeer hoog te houden.

Met de nodige "Moed en Volharding" kan dit niet mislukken!